2019-07-05 11:54Pressmeddelande

Vitesföreläggande Praktiska Gymnasiet Skövde

Skolinspektionen har beslutat om ett vitesföreläggande mot Praktiska Gymnasiet i Skövde. Skolan har nu fram till den 30 januari 2020 på sig att åtgärda Skolinspektionens krav och därmed undvika att betala vite.  

I beslutet som publicerades idag pekar Skolinspektionen bland annat på brister inom följande områden:

  • Extra anpassningar och särskilt stöd
  • Bedömning och betygssättning
  • Elevhälsans arbete

Det pågår redan ett utvecklingsarbete som fokuserar bland annat på nya system och rutiner för uppföljning av elevernas studieresultat och en förbättrad elevhälsa för att säkerställa att eleverna får rätt stöd.

– Vi har tillsatt flera resurser på skolan och har redan lyckats åtgärda några av de brister som skolinspektionen pekar på. Nu fortsätter vi arbetet och är övertygade om att vi kommer att vända utvecklingen på skolan, säger Susanne Christenson, utbildningsdirektör för Praktiska Gymnasiet.

Praktiska Gymnasiet blev en del av AcadeMedia i november 2017 och sedan 1 augusti 2019 har organisationen en ny rektor, skolledning och elevhälsoteam.

Ett vitesföreläggande från Skolinspektionen innebär att huvudmannen kan bli ekonomiskt ersättningsskyldig om inte bristerna åtgärdas i tid.

Här kan du läsa Skolinspektionens beslut i dess helhet: https://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=604018För mer information, kontakta
Pär Hyss, Skolchef Praktiska Gymnasiet
par.hyss@academedia.se, 072-514 64 24

 

  


Om Praktiska gymnasiet

Praktiska gymnasiet startade 1999 och består idag av totalt 33 skolor över hela Sverige vars målsättning är att vara ledande inom yrkes- och lärlingsutbildningar. Skolorna erbjuder tillsammans totalt 13 program, 38 inriktningar och mer än 100 yrkesutgångar där man varvar teori med praktik i form av APL och lärlingsplatser i nära samarbete med näringslivet.

Kontaktpersoner

Susanne Christenson
Utbildningsdirektör AcadeMedias Praktiska gymnasieområde
Susanne Christenson
Jenny Wahlberg
Kommunikationschef AcadeMedias gymnasieskolor
Jenny Wahlberg
Skolchef Praktiska gymnasieskolorna
Maria Gustafsson