2019-04-11 12:05Pressmeddelande

Vitesföreläggande för Praktiska Gymnasiet Malmö City

Skolinspektionen har beslutat om ett vitesföreläggande mot Praktiska Gymnasiet Malmö City. Skolan har på sig till den 15 oktober 2019 att åtgärda Skolinspektionens krav och därmed slippa betala vite.

I beslutet som publicerades idag påpekar Skolinspektionen brister inom bland annat följande områden:

  • Extra anpassningar och särskilt stöd
  • Bedömning och betygssättning
  • Elevhälsans resurser och arbete

– Vi har redan ett pågående förändringsarbete på skolan som omfattar samtliga områden som Skolinspektionen pekar på i sitt beslut. Vi intensifierar nu dessa åtgärder och säkerställer att rutiner inte bara skapas utan också implementeras i verksamheten, säger Susanne Christenson.

Sedan Skolinspektionens granskning har en hel del investeringar gjorts på skolan. Elevhälsan har fått tydligare strukturer och rutiner för sitt arbete. Skolledningen och lärarna kommer nu att accelerera det arbetet ytterligare med stöd av huvudmannen så att bristerna åtgärdas och eleverna får den utbildning som de har rätt till.

– Vårt utvecklingsarbete fokuserar bland annat på att eleverna ska känna sig trygga på skolan. Att de ska uppleva studiero på lektionerna samt få det stöd de behöver i sitt lärande, både på skolan och ute på sina praktikplatser.

Praktiska Gymnasiet blev en del av AcadeMedia i november 2017. Sedan 1 augusti 2018 har organisationen en ny skolledning.

Ett vitesföreläggande från Skolinspektionen innebär att huvudmannen kan bli ekonomiskt ersättningsskyldig om inte bristerna åtgärdas i tid.

Här kan du läsa Skolinspektionens beslut i dess helhet: https://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=600209


För mer information, kontakta
Susanne Christenson, Utbildningsdirektör Praktiska Gymnasiet
susanne.christenson@academedia.se, 0761-123477


Om Praktiska gymnasiet

Praktiska gymnasiet startade 1999 och består idag av totalt 33 skolor över hela Sverige vars målsättning är att vara ledande inom yrkes- och lärlingsutbildningar. Skolorna erbjuder tillsammans totalt 13 program, 38 inriktningar och mer än 100 yrkesutgångar där man varvar teori med praktik i form av APL och lärlingsplatser i nära samarbete med näringslivet.

Kontaktpersoner

Susanne Christenson
Utbildningsdirektör AcadeMedias Praktiska gymnasieområde
Susanne Christenson