2019-04-16 14:54Pressmeddelande

Vitesföreläggande för Praktiska Gymnasiet Gävle

Skolinspektionen har beslutat om ett vitesföreläggande mot Praktiska Gymnasiet i Gävle. Skolan har nu till den 31 oktober 2019 på sig att åtgärda Skolinspektionens krav och därmed undvika att betala vite.  

I beslutet som publicerades idag pekar Skolinspektionen bland annat på brister inom följande områden:

  • Extra anpassningar och särskilt stöd

  • Bedömning och betygssättning

  • Elevhälsans arbete

– Det utvecklingsarbete som vi redan inlett fokuserar bland annat på nya system för uppföljning av elevernas studieresultat och en förbättrad elevhälsa för att säkerställa att eleverna får rätt stöd. Vi intensifierar nu samtliga åtgärder och sätter in ytterligare resurser, bland annat i form av förstärkt rektorsstöd, säger Susanne Christenson.

Det pågående förbättringsarbetet på skolan omfattar samtliga områden som Skolinspektionen pekar på i sitt beslut. Skolledningen och lärarna kommer nu att accelerera det arbetet ytterligare med stöd av huvudmannen så att bristerna åtgärdas snarast möjligt.

– Vi är medvetna om att vi behöver göra mer för att vända utvecklingen på skolan. Nu tillsätter vi mer resurser i det arbetet för att snabbare få de resultat vi önskar, säger Susanne Christenson, utbildningsdirektör för Praktiska Gymnasiet.

Praktiska Gymnasiet blev en del av AcadeMedia i november 2017 och sedan 1 augusti 2018 har organisationen en ny skolledning.  

Ett vitesföreläggande från Skolinspektionen innebär att huvudmannen kan bli ekonomiskt ersättningsskyldig om inte bristerna åtgärdas i tid.

Här kan du läsa Skolinspektionens beslut i dess helhet: Läs Skolinspektionens beslut

För mer information, kontakta
Susanne Christenson, Utbildningsdirektör Praktiska Gymnasiet
susanne.christenson@academedia.se, 076-704 80 43


Om Praktiska gymnasiet

Praktiska gymnasiet startade 1999 och består idag av totalt 33 skolor över hela Sverige vars målsättning är att vara ledande inom yrkes- och lärlingsutbildningar. Skolorna erbjuder tillsammans totalt 13 program, 38 inriktningar och mer än 100 yrkesutgångar där man varvar teori med praktik i form av APL och lärlingsplatser i nära samarbete med näringslivet.

Kontaktpersoner

Susanne Christenson
Utbildningsdirektör AcadeMedias Praktiska gymnasieområde
Susanne Christenson